ostatnie wpisy ostatnio w galerii SZUKAJObowiązek szkolny
Autor Wiadomość
Natalja Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 1
Dołączył: 01.2017
Post: #1
Obowiązek szkolny
Od jakiegoś czasu chciałabym zmienić moje życie. A dokładnie chciałabym żyć blisko natury. Mam taki problem, bo mam syna który chodzi do szkoły, to gdybym mieszkała daleko od cywilizacji to jak to jest ze szkołą bo oczywiście tam nie byłoby szkoły.  Bo z tego co wiem to gdziekolwiek bym nie wyjechała to i tak moje dziecko powinno uczęszczać do szkoły. Czy ktoś wie jak ten problem rozwiązać?
10.01.2017 23:04
Wpisy użytkownika Cytuj"
Wlada Niedostępny
Użytkownik
***

Liczba postów: 77
Dołączył: 03.2014
Post: #2
RE: Obowiązek szkolny
A gdzie jest takie miejsce gdzie nie ma możliwości uczęszczania do szkoły? Z drugiej strony, jesli tam dotrzesz to kto niby cie skontroluje?
13.01.2017 17:13
Wpisy użytkownika Cytuj"
Derwisz Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 58
Dołączył: 10.2015
Udostępnione galerie: 3
Post: #3
RE: Obowiązek szkolny
ha ha ha jest powiedzonko wiedzą sąsiedzi kto na czym siedzi. A tak poważnie ''życzliwych'' nie brakuje.ZłyZłyZły
13.01.2017 23:49
Wpisy użytkownika Cytuj"
Jamore Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 201
Dołączył: 01.2016
Post: #4
RE: Obowiązek szkolny
W świetle zapisu art. 16 ust. 5 u.s.o. obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, przy czym mogą to być szkoły publiczne i niepubliczne. W tym zakresie u.s.o. pozostawia podjęcie decyzji w gestii rodziców dziecka – gdyż to właśnie rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Obowiązek szkolny może być również realizowany przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych, jak również przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. Ustawa o systemie oświaty przewiduje również spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, stanowiąc w zapisie art. 16 ust. 8 u.s.o., iż na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum do której dziecko zostało przyjęte może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.


4. Kontrola obowiązku szkolnego

Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów – art. 19 ust. 1 u.s.o. W związku z powyższym na dyrektorach odpowiednich szkół ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg ewidencji spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego. W celu umożliwienia spełnienia obowiązku kontroli przez dyrektorów właściwych szkół, ustawodawca nałożył na organy gminy – a konkretnie na ich organ wykonawczy, a więc wójta (burmistrza lub prezydenta) obowiązek przekazywania dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat. Aby zapewnić dyrektorom obowiązanym do sprawowania kontroli wiedzę o uczniach którzy realizują obowiązek szkolny poza szkołą obwodową, u.s.o. przyjęła rozwiązanie w świetle którego dyrektorzy szkół, w których obowiązek ten uczeń realizuje, zobowiązani są do dostarczenia informacji dyrektorowi szkoły obwodowej. Zgodnie bowiem z zapisem art. 16 ust. 6 u.s.o. dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 u.s.o., prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. Analogiczny obowiązek spoczywa na dyrektorze publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.
15.01.2017 00:15
Wpisy użytkownika Cytuj"

Kontakt  współpraca  Wersja bez grafiki  RSS