ostatnie wpisy ostatnio w galerii SZUKAJzakup gruntu rolnego który jest komuś dzierżawiony - uwaga
Autor Wiadomość
Jacek Offline
moderator
****

Liczba postów: 319
Dołączył: 02.2012
Udostępnione galerie: 9
Post: #1
zakup gruntu rolnego który jest komuś dzierżawiony - uwaga
W wypadku gruntu rolnego ciężko być na 100% pewnym czy aby ziemia nie jest komuś dzierżawiona oraz jak długo ta dzierżawa istniała. Trochę to dziwne, bo zakup ziemi gdzie była długotrwała dzierżawa i w ogóle czegoś co jest dzierżawione jest niebezpieczny. Jeśli kupujesz grunt z dzierżawą to przeczytaj to co napisane poniżej , jesli podlegasz pod te przepisy i się nie zastosujesz to mimo, że sprzedający zainkasował już zapłatę to Twoja transakcja będzie w świetle prawa nieważna !

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są m.in. następujące warunki: 1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata licząc od tej daty; 2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że brak którejkolwiek z nich spowoduje niemożliwość skorzystania z prawa pierwokupu.

"Data pewna":
art. 81 k.c. § 1. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna); § 2. Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących: 1) w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym - od daty dokumentu urzędowego; 2) w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki; § 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci tej osoby.
Szczególna forma czynności prawnej, jaką jest pismo z datą pewną, ma charakter niejednorodny. Ustawodawca rozróżnia w nim dwa rodzaje daty pewnej. Pierwszym rodzajem /w węższym znaczeniu - art. 81 § 1 k.c./ umowa ma datę pewną, jeśli urzędowo zostanie poświadczona data dokonania czynności prawnej. Drugim rodzajem /w szerszym znaczeniu - art. 81 § 2 i 3 k.c./ wystarczy, że dowolna strona umowy w dowolnym momencie uzyska wzmiankę od organu państwowego lub poświadczenie na dokumencie urzędowym. Najlepiej zawartą umowę potwierdzić w gminie, albo u notariusza. Za wzmiankę organu państwowego należy uważać w szczególności datę stempla pocztowego, odcisk pieczęci oznaczającej datę zarejestrowania pisma, skasowanie opłat z zaznaczeniem daty. Jeśli zatem na dokumencie obejmującym treść umowy dzierżawy znajduje się jakakolwiek wzmianka organu np. samorządu terytorialnego zawierająca datę, należy uznać, że umowa ta ma datę pewną.
Funkcją daty pewnej jest ustalenie i rzeczywiste stwierdzenie, że strony dokonały czynności prawnej najpóźniej w określonej dacie. Pismo opatrzone datą pewną jest więc dowodem tego, kiedy najpóźniej czynność została dokonana. Nie wyłącza to dopuszczalności dowodzenia, że oświadczenie zostało złożone, czy też że czynność prawna została dokonana wcześniej. W razie nadania dokumentowi czynności prawnej daty pewnej skutek związany z tą datą pewną powstaje dopiero z tą chwilą, z którą dokument otrzymał datę pewną, nie zaś z mocą wsteczną, od daty sporządzenia pisma zawierającego oświadczenie woli. Zaleca się, aby data pewna znajdowała się na egzemplarzach umowy obu stron, jednakże może być uznane za wystarczające, gdy jedna ze stron poświadczy swoją umowę datą pewną.

ekoosada.pl
20.05.2012 20:37
Wpisy użytkownika Cytuj"


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Szukamy gruntu na siedlisko! martin 0 1 777 25.11.2015 19:46
Ostatni post: martin
Kontakt  współpraca  Wersja bez grafiki  RSS