Forum Ekoosada
Ekowioska FREEDOM - projekt - Wersja do druku

+- Forum Ekoosada (http://ekoosada.pl/ekowioska)
+-- Dział: POSZUKIWANIA LUDZI I MIEJSCA (/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Dział: SZUKAM-OFERUJĘ SĄSIEDZTWO, TOWARZYSTWO, WSPÓŁPRACĘ (/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Wątek: Ekowioska FREEDOM - projekt (/ekologiczne-ekowioska-freedom-projekt-id383)Ekowioska FREEDOM - projekt - sfreedom - 12.09.2013 18:22

Witajcie,
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne FREEDOM poszukuję w formie darowizny lub dzierżawy (w uzasadnionych przypadkach zakupu) ziemi najlepiej z zabudowaniami gospodarczymi oraz mieszkalnym do realizacji projektu utworzenia ekowioski której korzeniem ma być powstanie Wiejskiego Alternatywnego Centrum Edukacji Artystyczno-Ekologicznej FREEDOM (nazwa robocza) oraz do realizacji celów statutowych w/w stowarzyszenia jakimi są: 

 1. Rozwijanie sposobów życia człowieka w zgodzie z naturą bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu.
 2. Wspieranie oraz promowanie rozwoju ekowiosek w Polsce.
  Tworzenie eksperymentalnych gospodarstw, wiosek ekologicznych opartych na zrównoważonym rozwoju.
 3. Zbieranie i rozpowszechnianie informacji o koncepcji, praktyce ekowiosek i o miejscach służących za pokazowe.
 4. Ochrona naturalnych siedlisk roślin i zwierząt oraz terenów przyrodniczo cennych.
 5. Zapobiegania degradacji środowiska.
 6. Promowanie alternatywnych źródeł energii oraz ekologicznych oczyszczalni przydomowych.
 7. Interwencje i akcje w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Pobudzanie świadomości ekologicznej oraz kulturalnej społeczeństwa.
 9. Zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i utylizacji odpadów.
 10. Działania edukacyjne i szkoleniowe w zakresie ochrony środowiska oraz kultury.
 11. Wspieranie wszelkich działań zmierzających do wewnętrznego rozwoju człowieka bez względu na jego kondycję psycho-fizyczną, wiek, pochodzenie i status społeczny.
 12. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony praw zwierząt.
 13. Promowanie i prowadzenie różnorodnych form działania podnoszących świadomość ekologiczną i kulturalno – artystyczną.
 14. Promocja kultury, fizycznej, sportu i turystyki.
 15. Promocja rzemiosła artystycznego
 16. Promocja folku oraz folkloru ludowego
 17. Promocja diety wegetariańskiej
 18. Działania na rzecz bezdomnych, ubogich i potrzebujących. 

Więcej informacji na temat statutowej działalności FREEDOMu, zrealizowanych projektów, akcji, warsztatów oraz szkoleń, aktualności znajdziecie na http://www.sfreedom.org

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszam do kontaktu na łamach forum lub korespondencji e-mail: biuro@sfreedom.org